Täydennyskoulutukset ja muut kurssit

Täydennyskoulutukset

Kaironista valmistuneiden MVT-, PVT-, TVT- ja TTT -terapeuttien on mahdollista päivittää osaamistaan osallistumalla täydennyskoulutuksiin. Kairon järjestää säännöllisesti Keho- ja Tunnevyöhyketerapeuttien yhdistyksen edellyttämää ammattitaidon ylläpitokoulutusta, mikä jäsenten on suoritettava 3 vuoden välein.

Järjestämme myös tutkinnon täydennyskoulusta TVT- ja TTT-diplomiterapeuteiksi tutkintonsa täydentäville. Muiden täydennytkoulutusten aiheet vaihtelevat vuosittain sikäli kun uutta tietoa terapioista ja niiden mahdollisuuksista kertyy. Myös ne hyväksytään yhdistyksen ammattitaidon ylläpitokoulutuksiksi. Eri täydennyskoulutusten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin kurssikalenterissa. Lisäksi terapeuttien on mahdollista täydentää osaamistaan kertaamalla aikaisempia opintojaan.

1. MVT-PVT-TVT-täydennyskoulutus

Tämä täydennyskoulutus on Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry:n edellyttämä koulutus kerran kolmessa vuodessa kaikille yhdistyksen jäsenille alennettuun hintaan 250€. Koulutus on kuitenkin avoin muillekin kuin yhdistyksen jäsenille, hinta 280€. Koulutuksen tarkoituksena on päivittää terapeutin tiedot kolmivuosittain ajan tasalle, koska terapia kehittyy ja uutta tietoa tulee koko ajan. Koulutus on tarkoitettu sekä MVT-, PVT- että TVT -terapeuteille. Koulutus pitää sisällään seuraavia aiheita:

 • MVT/PVT ja TVT:n pehmeä hoitoperiaate
 • Heringin lain kertaaminen ja vaikutus käytännön hoitoon
 • Heringin lain mukainen ratojen avaaminen
 • Heringin lain mukainen magneettien käyttö
 • Kehon kolmijaon – keho, tunne, ajattelu – suhde Heringin lakiin
 • Avaava / akuutti hoitaminen – niiden suhde Heringin lakiin
 • Eki-periaate kaiken kehollisen hoitamisen perusta
 • Nyt-hetkessä pysyminen ja siihen palauttaminen
 • Asiakkaan tahto / hoidon etenemisen sovittaminen siihen
 • Peilaus ja kehoterapia / kehoterapeutti
 • Vain tiedostaminen parantaa kaikissa kehohoidoissa
 • Tiedostamisen syntymisperiaate kehohoidoissa – missä onkaan kehon tietoisuus ja viisaus?
 • Laajennettu TuDy-kaavio, lyhyt johdanto:
  • rajan, T0, olemassaolon vaikutus hoitamiseen
  • Heringin laki ja 3. raja
  • Asiakas ja 3. raja
 • Hoitoreaktioiden minimointi – mistä voimakkaissa hoitoreaktioissa on kyse?
 • Muista: Heti, kun prosessi on käynnistynyt hoidetaan vain yksi asia kerrallaan, niin kauan että syntyy tiedostaminen ja paraneminen.
 • Nykyiset kontraindikkaatiot
 • Kysymyksiä ja esille tulleita ongelmia
 • Eki-harjoittelu ja eki-analyysi pareittain ja näihin perustuva hoitaminen

MVT-PVT-TVT® -täydennyskoulutus 26.-27.10.2019 (Hki)
la klo 10 -17, su klo 10-13, hinta 280 €, yhd. jäsenille 250 €

2. MVT-PVT-TVT-TTT- täydennyskoulutus: Tudy laajennus: Kolmas raja

Täydennyskoulutuskurssi on tarkoitettu MVT-, PVT, TVT- ja TTT–terapeuteille ja täyttää Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry:n täydennyskoulutusvaatimuksen ja pitää sisällään seuraavia aiheita:

 • Tunteiden dynamiikan laajempi versio
 • 3. raja eli T0, T18 ja niiden takana oleva tunne- ja antitunneperimä
 • Tydy-kaavion laajemman version uudet antitunnepallukat
  • Pelko antitunnperimässä: Jännitys ja paniikki.
  • Viha antitunneperimässä: Mitätöinti ja raivo.
  • Syyllisyys antitunneperimässä: Kateus ja kosto.
  • Häpeä antitunneperimässä: Himo ja valhe.
 • Edellisten seuraus: Klooni-identiteetti, tunneperimän traumat toistuvat sellaisenaan
 • Näistä syntyvät sairaudet ja tilat: mielisairaudet, huume-, lääke- ja alkoholiaddiktiot, itsemurhat, rikollisuus, luonnevikaisuus, hulluksi tulemisen pelko, jne.
 • Voiko näitä antitunneperimän, 3. rajan takana olevia tiloja prosessoida?
 • Prosessointiriskit näissä tapauksissa?
 • Luonnevikaisuden ja narsismin synty ja sen eri muodot
 • Eroprosessit ja miksi ne johtavat helposti mielen hajoamisiin ja 3. rajalla?
 • Seksuaalisuus 3. rajalla
 • Tunneperimän siirtymätaulukot
 • Vapaata keskustelua ja kokemusten vaihtoa
MVT-PVT-TVT-TTT® -täydennyskoulutus  6.–7.4.2019 (Oulu)
la klo 10–17, su klo 9–13, hinta 300 €, yhd. jäsenille 270 €

3. Äiti-lapsi -kurssi

Kurssi on tarkoitettu MVT/PVT/TVT – terapeuteille tai vähintään TVT8 – kurssin suorittaneille, ja pitää sisällään seuraavia aiheita:

 • lapsettomuus
 • hedelmöitys
 • raskausaika (hoitaminen raskausaikana, vauvan kääntäminen, synnytyksen käynnistys)
 • synnytystapahtuma (kivunlievitys, avautumisvaihe, ponnistusvaihe)
 • imetys
 • vauvan hoito / tunnevyöhyketerapeuttinen vauvahieronta
 • lasten hoitaminen tunnevyöhyketerapialla
 • homeopatia apuna äitien ja lasten hoidossa
 • hoitoharjoittelua
Äiti-lapsi -kurssi Helsingissä 29.–31.3.2019
pe klo 16.30-20.30, la 9–16, su 9–16.30, hinta 430 €, yhd. jäsenille 390 €

Tässä esitellään joitakin muita koulutuksia, joiden uusi ajankohta ei ole tällä hetkellä tiedossa:

4. Homeopaattinen kotiapteekki

Hei, kiinnostaako homeopaattinen itsehoito? Euroopassa termi ”homeopaattinen kotiapteekki” on tuttu, mm. Saksassa ja Sveitsissä. Siellä on tapana lääkitä sekä aikuisia että lapsia lievemmissä, erityisesti akuuteissa vaivoissa – flunssa, korvatulehdukset, kivut, säryt, yskä, unettomuus, ramppikuume, suolisto-ongelmat.

Nyt myös me suomalaiset haluamme ottaa itse vastuuta terveydestämme ja hoitaa itseämme luonnonmukaisesti, ilman sivuvaikutuksia. Kurssi selvittää mitä homeopatia on ja miten se toimii. Krooniset sairaudet vaativat koulutetun klassisen homeopaatin perusteelliseen haastatteluun pohjautuvaa hoitoa, mutta akuuteissa tiloissa homeopatiaa voidaan käyttää itsehoidossa. Sitä varten kotona tulee olla ensiapuaineita esim tulehdusten hoitoon. Apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa on saatavilla kattava valikoima Suomessa rekisteröityjä homeopaattisia valmisteita.

Tämän kurssin lähtökohtana on 36 ainetta sisältävä homeopaattinen kotihoitolaukku, jota myös kurssilta on mahdollista hankkia. Kurssilla tutustutaan näihin valmisteisiin, annetaan ohjeita tavallisimpien akuuttien sairauksien hoidosta, lääkeaineen valinnasta ja annostuksista sekä käydään lävitse hoitotapauksia.

Kurssi on tarkoitettu eri vaihtoehtohoitoja tekevien terapeuttien lisäksi kaikille homeopaattisesta itsehoidosta kiinnostuneille.

Käytännön avuksi MVT-PVT-terapeuteille:

MVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

MVT:n täydennyskoulutuksena on suositeltavaa jatkaa TVT®-kursseilla 6-10: TVT6® elämänkaarikurssi, TVT7 tudy-kurssi, TVT8 tunneperimä- ja identiteettikurssi, TVT9® asiakasharjoittelukurssi ja TVT10 diplomikurssi, jolloin MVT-terapeutti saa myös TVT®-diplomiterapeutti arvon.

MVT-terapeutin on mahdollista täydentää opintojaan myös diplomitunnetaideterapeutiksi.

Itsehoidollisesti MVT-terapeutin on hyvä lukea Antin kirja Tunne, Antitunne, Perimä, sivut 75-185 eli tunneosia ja tehdä säännöllisesti tunnekuuntelua ja tunneliikuntaa. Lisäksi pidämme välttämättömänä, että jokaisella terapeutilla on menossa jatkuva oma TVT-kehoterapia, noin kerran kuussa.

PVT®- terapeutin osaamisen kehittäminen

PVT®-terapeuttien kohdalla täydentäminen TVT-terapeutiksi vaatii ykilöllistä harkintaa riippuen valmistumisvuodesta, mutta kaikkien on vähintään suoritettava kokonaan uusittu TVT8 -kurssi, identiteettikurssi, ja käytävä täydennyskoulutuksena TuDy:n laajennuskurssi 3. raja tai päivityskoulutustäydennyskurssi.

Muita ohjeita terapeuteille

Oman PVT tai TVT-terapeutin vaihtaminen rohkeasti on paikallaan, jos prosessi on vaikeuksissa tai pysähtynyt. Tämä ei tarkoita, että vanha terapeutti olisi ollut huono, vaan että peilaus terapeutin kanssa ei aina toimi, esim. jos on siirrytty uuteen eki-ikään ja peilaus terapeuttiin ei enää toimi tai mikä pahinta, on ystävystytty liikaa, tällöin terapeutin vaihto on ainoa oikea ratkaisu.

Kannattaa myös kokeilla uusia TTT tunnetaideterapeutteja ja tunnemaalausta joko yksilö- tai tudy-tunnemaalausryhmissä.

Lisätietoja

Alkavat kurssit

Seuraavat alkavat täydennyskoulutukset kurssit ja tilaisuudet.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This