skip to Main Content

Opiskelijoiden usein kysymiä kysymyksiä Kaironista ja koulutuksista:

Koulutetaanko Kaironissa luontaisterapeutteja?

Kyllä. Kaikkia luontaisterapioiden erikoisalojen ammattilaisia kutsutaan usein yleisnimikkeellä luontaisterapeutti. Pääkoulutusalueemme ovat vyöhyketerapia ja taideterapia.

Mitkä ovat peruskoulutusvaatimukset?

Kaironissa ei ole peruskoulutusvaatimuksia. Terapeuttikoulutuksiin vaadittavat koululääketieteen peruskurssit suoritetaa Kaironissa terapiaopintojen lomassa. Jos kuitenkin on aikaisempia koululääketieteen opintoja, voi saada vapautuksen Kaironin koululääketieteen kursseista joko osittain tai kokonaan riippuen aikaisempien opintojen laajuudesta. Aikaisemmin suoritetuista koululääketieteen opinnoista tarvitsemme todistuskopion joko skannattuna kairon(at)kairon.fi -osoitteeseen tai kopiona postitse osoitteeseen Haltilanniitty 5 A, 02200 Espoo. Suoritusmerkintä ilmestyy omaan profiiliin noin yhden viikon kuluttua todistuksen lähettämisestä.

Voiko osallistua ainoastaan aloituskurssille?

Kyllä voi. Sekä modernissa vyöhyketerapissa että taideterapiassa pelkälle aloituskurssille osallistuminen on mahdollista. Opintojen aloittaminen ei edellytä koko tutkinnon suorittamista. Opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan opinnoissa voi edetä kurssi kerrallaan, tai sitten voi suorittaa vain muutaman terapia-alan aloituskurssin itsensä kehittämismielessä. Opintoja voi myös tulla myöhemmin jatkamaan, mikäli kiinnostus opintojen jatkamiselle herää myöhemmin.

Voiko opiskelun aloittaa, jos on toiminut ihan eri alalla aikaisemmin?

Kyllä voi. Valtaosa Kaironin opiskelijoista on opiskelemassa itselleen uutta ammattia. Monet haluavat uudenlaisen, ihmisläheisen työn, tai kiinnostavan ”pehmeän” vaihtoehdon entisen ammattitaitonsa täydentämiseksi.

Pitääkö koululääketieteen kurssit suorittaa ensin?

Ei tarvitse, mutta se on suositeltavaa. Viimeistään koululääketieteen perusteiden suorittaminen kannattaa aloittaa samalla kun aloittaa oman erikoisalansakin opiskelun, koska niistä on hyötyä opintojen edetessä. Näin varmistuu myös, että kaikki on suoritettu ennen diplomikurssia. Myös lisäaikaa voi kyllä saada, jos jotain tässä vaiheessa vielä puuttuu. Koululääketieteen suoritukset ovat välttämättömiä myös keskusjärjestömme Luonnonlääketieteen Keskusliiton koulutuskriteerien takia ja ne vaaditaan mahdollista terapeuttien virallista rekisteröitymistä varten.

Kun on jo koululääketieteen peruskoulutus / käytyjä kursseja, pitääkö ne kuitenkin suorittaa vielä Kaironissa?

Vapautuksen voi saada osittain tai kokonaan riippuen aikaisempien opintojen laajuudesta. Muualla suoritetuista opinnosta tarvitsemme todistuskopion ja opintopistemäärän, jonka perusteella arvioidaan lisäkurssien tarve. Todistuskopiot voi toimittaa joko skannattuna tai lähettää kopiot postitse Kaironiin, ks. yllä.

Onko koulutus yhtäjaksoinen? Voiko samalla käydä töissä?

Kyse on monimuotokoulutuksesta, joka on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetusjaksot ovat kolmen – neljän päivän kursseja iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Kurssien välillä opiskellaan itsenäisesti ja tehdään asiakasharjoittelua.

Pitääkö kurssit käydä ”numerojärjestyksessä”?

Terapia-alueiden kurssit on tarkoitus suorittaa numerojärjestyksessä. Mahdolliseen poikkeukseen tästä on pyydettävä lupa sähköpostitse.

Pitääkö koululääketieteen kurssit käydä tietyssä järjestyksessä?

Koululääketieteen perusteiden kurssien aiheet on lueteltu ohessa, ja alleviivatut kurssit ovat sellaisia, joista voi hyvin aloittaa koululääketieteen opinnot:

  • anatomia ja fysiologia 1
  • anatomia ja fysiologia 2
  • tautioppi 1
  • tautioppi 2
  • tautioppi 3
  • neurologia
  • psykologia
  • psykiatria

Suosittelemme, että anatomian & fysiologian kurssit olisi suoritettu ennen tautiopin kursseja, mutta välttämätöntä se ei ole. Aloittaminen miltä tahansa kurssilta on koululääketieteessä mahdollista, mutta silloin oppilaan tulee tiedostaa, että ihan kaikkea ei esim. tautiopissa välttämättä heti ymmärrä mikäli anatomian & fysiologian puolelta ei hallitse perusteita.

Miten luontaisterapeutti työllistyy?

Terapeutit yleensä toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja perustavat oman vastaanoton. Usein kannattaisi aloittaa terapiatyö aikaisemman työn ohessa, jos mahdollista. Työn tulokset puhuvat puolestaan, ja asiakaskuntaa kertyy vähitellen. Luontaisterapeutinkin kannattaa kouluttaa itseään ja pitää hyvää ammattitaitoa yllä osallistumalla täydennyskoulutuksiin ja oman ammattiyhdistyksensä toimintaan.

Mitä opiskelu maksaa? Onko lukukausimaksuja?

Koulutukset maksetaan kurssi kerrallaan sitä mukaa kuin opinnoissa edetään. Kurssien hinnat löytyvät kurssikalenterista. Kokonaishinta-arvion saa kertomalla sen kurssijaksojen määrällä. Lisäksi on huomioitava koululääketieteen osuus, josta on siis mahdollista saada vapautus riippuen aiemmista koululääketieteen opinnoista.

Voiko saada opintotukea?

Koulutus on monimuotokoulutusta työn ohessa, joten siihen ei saa opintotukea. Jotkut työnantajat ovat maksaneet kurssin työntekijöillensä. Omasta työvoimatoimistosta kannattaa myös kysyä neuvoa mahdollisista rahoitusvaihtoehdoista. Myös oppisopimuskoulutusmahdollisuus on olemassa, mutta opiskelijan on itse löydettävä tähän reitti.

Onko opiskelijoille tai työttömille alennuksia kurssimaksuista?

Valitettavasti ei.

Mitä oppimateriaalia pitää hankkia, tarvitseeko ostaa paljon kirjoja?

Terapia-alan kursseihin liittyy opettajan laatimat kurssimonisteet, jotka opiskelija saa Kaironista ennen kurssin alkua. Kurssimonisteet sisältyvät kurssien hintaan, eli näistä ei veloiteta erikseen. Muutamalla koululääketieteen kursseilla, esim. anatomiassa, fysiologiassa ja neurologiassa, opiskelijoilta edellytetään kurssikirjan hankkimista, mutta tästä tiedotetaan oppilaita erikseen.

Useimpiin kursseihin kuuluu kuitenkin myös vapaaehtoinen kirjalista. Tässä tapauksessa kirjahankinnat ovat usein suositeltavia. Suositeltavasta kirjallisuudesta on luetteloita kunkin koulutusalueen esittelyn kohdalla. Monia kirjoja voi myös lainata kirjastoista tukilukemistoksi, kun valmistautuu tenttiin (esimerkiksi koululääketiede). Myös valmistuneiden terapeuttien lopputyöt ovat erinomaista oppimateriaalia, jota opiskelija voi saada luettavakseen Kaironin web-järjestelmän kautta edulliseen hintaan.

Vyöhyketerapiassa käytettäviä tarvikkeita (esim. puikot, magneetit) voi halutessaan ostaa Kaironista kurssien aikana. Myös joitakin niistä voi ostaa Kaironin nettikaupasta. Tunnetaideterapiassa kursseilla käytettävät materiaalit kuuluvat kurssin hintaan, mutta itsenäistä hoitoharjoittelua varten Kaironista voi ostaa aloituspaketin (värejä, paperia, savea, jne.), jota voi täydentää koulutuksen edetessä tarvittaessa.

Onko ikärajaa? Olenko liian vanha / nuori?

Ikärajaa ei ole. Opiskelijoiden ikäjakauma on 18-70 ikävuoden välillä, nuoria on nykyisin yhä enemmän. Kuitenkaan – koskaan ei ole liian myöhästä muuttaa elämäänsä!

Onko opiskelu vaikeaa? Selviänkö tenteistä, kun ei ole opiskelutottumusta tai aikaisemmista opinnoista on pitkä aika?

Opiskelu vaatii työtä, mutta ei se vaikeaa ole. Tenteissä kysytään olennaisia asioita, ja ne usein sisältävät sekä monivalintatehtäviä että lyhyitä essee-tyyppisesti vastattavia kysymyksiä. Niistä selviää, kun oppituntien aikana kuuntelee aktiivisesti, tekee omia muistiinpanoja ja kertaa oppimonisteen ennen tenttiä. Lisäksi etätehtävät koululääketieteen perusteiden kurssien välillä auttavat tenttiin valmistautumista.

Joudunko käyttämään opiskelussani englantia?

Et joudu. Koko koulutus Kaironissa on suomenkielistä. Jos kursseilla on vieraileva luennoitsija ulkomailta, kurssit tulkataan suomeksi.

Miten koulutukseen pääsee?

Kursseille pääsemiseen ja opintojen aloittamiseen riittää hyvä motivaatio ja kiinnostus luontaisterapia-alaa kohtaan.

Hakuaikoja tai pääsyvaatimuksia ei siis ole, vaan opiskelun voi aloittaa ilmoittautumalla koulutuskalenterissa näkyville kyseisen koulutusalueen seuraavalle 1-kurssille. Koululääketieteessä on useita mahdollisuuksia aloittaa ja luontaislääketieteen-kurssin/ravintoterapian voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Pitääkö kurssi maksaa heti ilmoittautuessa?

Ei tarvitse, mutta maksamalla ajoissa varmistat paikkasi kurssilla. Lisäksi kurssin maksaminen ja kurssin alkamisen välille kannattaa varata aikaa vähintään 3 päivää, jotta kerkiää tulostamaan kurssilla tarvittavat materiaalit hyvissä ajoin.

Paljonko kursseille otetaan oppilaita?

Luennoitavat kurssit, esimerkiksi koululääketieteen perusteet, voivat olla suuriakin. Kurssit, joissa tehdään käytännön harjoittelua kurssien aikana, ovat keskimäärin 12-22 opiskelijan kursseja, ja suuremmilla kursseilla on yleensä mukana apuopettaja. Kurssien toteutuminen edellyttää riittävää osallistujamäärää.

Haluaisin tulla hoitoon. Miten voin varata hoitoajan?

Terapeuttien yhteystietoja löydät Suomen Modernit ja Psykologiset Vyöhyketerapeutit –yhdistyksen sivuilta.

Mikä luontaisterapia tai luontaistuote auttaisi vaivaani?

Suosittelemme, että tutustut ensin eri luontaisterapioihin sivujemme kautta ja etsit hyvältä tuntuvan terapia-alan ammattilaisen terapeuttiyhdistysten kautta. Luontaistuotteista voit kysyä asiantuntevasta luontaistuotekaupasta, joissa monissa on esimerkiksi fytonomikoulutuksen suorittanut myyjä.

Back To Top