skip to Main Content

Elämä on lahja, iloineen ja suruineen. Oivaltaa ja löytää oma paikka ja merkitys elämälle, vaatii rehellisyyttä. Rehellisyyttä kohdata aidosti asiat ja tunteet. Olen kiitollinen elämälleni, joka on antanut ja ottanut. Kehoterapian kautta olen ymmärtänyt ja saanut elämänkaareni tapahtumille merkityksen sekä paikkani sukupolvien ketjussa. On tärkeää tietää kuuluvansa johonkin ja olevansa kappale elämän jatkumoa.
Tervetuloa opiskelemaan Kaironiin!”

”Uskon rehellisyyden voittavan.”

SaniLumijärvi-LepistoSani Lumijärvi-Lepistö

Back To Top