Evidence based medicine

Onko ”evidence based medicine” uskomus ja mainoslause?

Evidence based medicine putkahti tietoisuuteemme erityisesti 90-luvulla merkiten joidenkin mielestä tieteellisesti tutkittua totuutta lääketieteessä. Skeptikot käyttivät sitä erottamaan tutkittu tieto huuhaasta, erityisesti vaihtoehtoisita ja täydentävistä hoidoista (CAM-hoidot). Nyt 20 vuoden kuluttua on korkea aika tutkia miksi näin tehtiin ja mihin se johti?

Tieteessä mikä tahansa metodi perustuu perusoletuksiin eli aksioomeihin (= uskomukseen todellisuuden luonteesta). Mitkä ovat evidence baced medicinen perusoletukset?

 1. Ihmisen hoidossa oleellista on löytää vaikuttava aine, jonka etsimiseen läätetutkimus perustuu ja joka on ilmoitettava lääkettä markkinoitaessa.Mihin tämä oletus uskoo, kun sitä sovelletaan ihmiseen?
  • Se uskoo/olettaa, että ihminen on vain aineellinen olento, johon hoidollisesti voi vaikuttaa vain aineellisesti. Tätä uskomusta kutsutaan filosofiassa materialismiksi ja se sulkee pois kaikki muut mahdolliset ihmisen olemisen tasot, esim. ajatukset, tunteet, tietoisuuden, yhteisöllisyyden, tunneperimän, ja/tai palauttaa ne aineeseen (reduktionismi).
  • Jos ihmisen uskotaan olevan vain ainetta, on tämä uskomus erityisen hyödyllinen lääketeollisuudelle – suorastaan tehty sille, koska lääketeollisuus voi ja pystyy tutkimaan vain aineita ja niiden vaikutuksia ja tuottaa sitä kautta itselleen bisnestä eli markkinoi ja myy tehokkaasti vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkkeitä. Lääketeollisuuden kannalta ”Evidence based medicine” on mitä sopivin markkinointi ja mainoslause, joka samalla antaa yksinoikeuden eli monopolin hoitamiseen ja estää kilpailun sulkiessaan muut hoitovaihtoehdot pois.
 2. Toinen evidence based medicinen uskomus on, että ihminen aineellisena olentona on hyvin yksinkertainen eli riittää osoittaa vain yhden aineen vaikutus yhteen oireeseen riittävällä todennököisyydellä. Tämä riittää myyntiluvan saamiseen, kun lisäksi osoittaa, että aine ei johda liiallisiin riskeihin eli myrkkyvaikutuksiin lyhyellä tähtäimellä (toksisuustutkimukset). Pitkäaikaisten myrkkyvaikutusten (sivuoireiden) koekaniineina ovat ainetta käyttävät ihmiset, koska aineiden kasaantumista kehoon pitkällä aikavälillä ei taritse tutkia. Näin pitkäaikaisten vaikutusten seuranta on puutteellista ja käyttäjien aktiivisuuden varassa. Myös hyvin monimutkaiset vaikutusmekanismit (muut aineet, yhteisvaikutukset, jne.) ja aikaseurannat suhteessa näihin voidaan unohtaa, samoin muut mahdolliset luonnonmukaiset tavat hoitaa esim. ruokavaliolla tai tunne- ja kehoterapioilla, koska niitä ei näin yksinkertaisella metodilla edes voida ”todistaa” toimiviksi. Niiden vaikutushan kun ei ole yksin aineelinen, vaan inhimillinen ja kokonaisvaltainen, sisältäen ihmissuhteet, tunteet, ajatukset, tunneperimän, tietoisuuden, joita voidaan tutkia vain ihmistieteen tutkimusmetodilla, jossa ihmisen yksilöllisellä kokemuksella on ratkaiseva asema.– Näin lääketutkimus on halpaa, nopeaa ja myyntilupa irtoaa nopeasti ilman kriittistä puolueetonta arviointia ja vaihtoehtojen vertailua.
 3. Kolmas oletus on se, että oireen hoitaminen / poistaminen riittää. Kun kiinnitetään huomio vain oireeseen, jää syy kokonaan hämärän peittoon ja hoitotulos voi olla heikko, jopa vahingollinen. Pahimmillaan vain oiretta hoitamalla syy tukahdutetaan ja tila kroonisoituu, jääden pysyväksi. Oirehoidon seurauksena voi myös syntyä lumipalloefekti: syntyy yhä uusia oireita, joiden hoito synnyttää taas uusia oireita, jne. Myös oirehoito riittää -oletus / uskomus sopii lääketeollisuuden käteen hyvin. Se takaa pysyvät ja yhä lisääntyät lääkkeiden myyntitulot ihmisen loppu eliniäksi, koska krooninen sairaushistoria pelkillä oirehoidoilla vain pitenee ja pitenee. Koska oireiden syyt nyky-yhteiskunnassa ovat yhä useammin sosiaalisia, opittuihin tottumuksiimme, ruokavalioomme, ihmissuhteisimme ja tunnekriiseihimme liittyviä, pahenevat ja kumuloituvat nämä todelliset sairauksien syyt ja jäävät ilman huomiota ja hoitoa. Usein ihminen pitkällä tähtäimellä addiktoituu lääkkeisiin tai sairastuu entistä pahemmin niiden takia.

Jo nämä kolme oletusta saattavat evidence based medicinen erittäin kyseenalaiseen valoon. Se on itse asiassa vain yksi uskomus uskomusten joukossa. Tämä johtaa jatkuviin virheisiin ja tutkimustulosten helppoon manipulointiin (saadaan aina se toivottu tulos mitä halutaan) ja terveydenhoitomenojen räjähdysmäiseen kasvuun. Itse sairauksien syitä ei tarvitse tutkia eikä poistaa eikä niihin edes kajota. Lisäksi yksipuolinen ainehoito aiheuttaa uusia oireita, joita taas hoidetaan – kuinkas muuten – uusilla näihin oireisiin vaikuttavilla ainehoidoilla. Näin on keksitty lääketeollisuuden rahasampo, oirehoitojen kehä, joka ei pysähdy. Se on ikiliikkuja, joka pysähtyy vasta kun ihminen kuolee.

 • Tutkimuskohteen eli ihmisen olettaminen vain aineeksi on uskomus ja verrattavissa mihin tahansa uskontoon. Jos ihminen uskoo materialismiin ja tekee aineesta Jumalan itselleen, niin uskontona se on sallittua, mutta tieteenä katastrofi. Lääketutkimus ja lääketiede on näin tehnyt aineesta (=vaikuttava lääkeaine) Jumalan itselleen. Kaikki lääkärit on pakotettu uskomaan samoin, kun samanainaisesti tämän uskomuksen kanssa lääkärivala muutettiin siten, että vain aineisiin, evidence based medicine  lääkeaineisiin, uskovat saavat harjoittaa lääkärin ammattia ja muut, siis vääräuskoiset erotetaan ja heiltä viedään lääkärin oikeudet. Tämä sopii eriomaisesti lääketeollisuuden tarpeisiin, koska lääkäri alistetaan samalla uskomaan lääketeollisuuteen, joka tuottaa heidän käyttöönsä yhä uusia aineita.
 • Usko aineeseen, lääkeusko, on siis kuin tehty lääketeollisuutta varten. Evidence based medicine onkin kaikkien aikojen tuottoisin mainoslause, mitä mikään tieteen / teollisuuden ala on koskaan keksinyt. Edes mainosrahaa ei juurikaan tarvita, koska lääkärit on valtioiden toimesta (esim. lääkärivalan muuttaminen ja käypähoitosuositukset) pakotettu toimimaan mainosmiehinä ja lääkemyyjinä. Markkinointiketju on edullinen, täydellinen ja valtion tukema.

Uskontoja on kaikenlaisia, mutta tämä tiedeusko on kyllä kaikkien aikojen rahakkain ja ovelin sellainen. Jos lääkärinä et usko ja toimi evidence based medicine -ohjeistuksen mukaan, Sinut uhataan erottaa, kuten muissakin uskonnoissa tehdään. Kela korvaa ja valtio suojelee niitä, jotka uskovat ”oikein”. Tätä voisi kutsua jopa tieteelliseksi totaritarismiksi, jossa koko järjestelmä on alistettu yhden, hyvin yksipuolisen ja puutteelisen tieteellisen paradigman uhriksi. Näin estetään luovuus, uudet innovaatiot ja kehitys pysähtyy. Vain yksityinen bisnes, lääketeollisuus lihoo ja hyötyy ja voi samalla ohjata tulevia hoitokäytäntöjä mielin määrin.

Valvotusti ja kohteeseen soveltuen rajattuna evidence based medicine kyllä toimii omissa rajoissaan. Silloin kun luonnonmukaista, ilman sivuvaikutuksia olevaa ja ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioivaa vaihtoehtoa ei ole, on aineellinen vaikuttaminen toki paikallaan. Ensin on kuitenkin aina selvitettävä ennaltaehkäisyn mahdollisuudet, esim. ravinto, yrtit ja luonnonmukaiset täydentävät hoitovaihtoehdot, ja vasta sen jälkeen on oikein turvautua kovempiin keinoihin, jolloin joudutaan hyväksymään niiden sivuvaikutukset. Vain näin toimien aineellisten lääkehoitojen vahingolliset vaikutukset, mm. riippuvuuksien syntyminen, sivuvaikutukset, niiden hoito yhä uusilla oirehoidolla ja hirvittävästi kasvavat lääkemenot, jota kansantalous ei kestä, voidaan estää.

Terveydenhoitomenojen raju kasvu ei ole hyvien uusien hoitojen seurausta, vaan uusien turhien ja jopa vahingollisten hoitojen seurausta, joiden yhteinen nimittäjä ja luoja on evidence based medicine, lääkärivalan muuttaminen ja käypähoitosuositukset, jotka ovat lääketeollisuuden ohjauksessa (evidence based medicine -ohjaus).Terveydenhoitomenoja voitaisiin tehokkaasti vähentää seuraavin keinoin:

 1. Kokonaisvaltiaisen ihmistieteellisen humanistisen lähestymistavan käyttöönotolla tutkimuksessa ja hoidossa, koska ihminen on kokonaisvaltainen olento, kehollisuuden lisäksi esim. ajatteleva, tunteva ja sosiaalinen.
 2. Ennaltaehkäisevien ja täydentävien hoitojen käyttöönotolla rekisteröimällä ne.
 3. Luopumalla edidence based medicine- doktriinista ainoana oikeana lähestymistapana / uskonkappaleena.
 4. Ottamalla käyttöön oirehoitojen sijasta sairauksien todellisiin syihin keskittyvät tutkimusmetodit ja tieteelliset paradigmat.
 5. Valvomalla ja kontrolloimalla lääketeollisuutta, niin että se ei enään voi ohjailla lääkäreitä pelkkiin oirehoitoihin, jotka aiheuttaat sairaille suurta kärsimystä ja toivottomuutta ja köyhdyttävät valtioiden kassat.
 6. Palauttamalla lääkärivala alkuperäiseen hippokrateelaiseen muotoonsa, jossa lääkärillä on eettinen vastuu ammatinharjoittamisestaan.
 7. Estämällä lääketeollisuuden suora vaikutus lääkäreihin (korruptiolainsäädäntö ja valvonta).
 8. Luopumalla nykymuotoisista käypähoitosuosituksista. Tilalle kokonaisvaltaiset, ennaltaehkäisevät, humanistiset ja erilaiset yksilöt huomioivat hoitovaihtoehdot.
 9. Muuttamalla lääketieteen nimi, joka nyt harhaanjohtavasti mainostaa vain lääkehoitoa, terveystieteeksi, jonka sateenvarjon alla tulee olla koko ennaltaehkäisyyn painottava terveydenhoito.

Ylläolevan perusteella evidence based medicine on lähinnä uskoon perustuva mainoslause, joka on kehitetty ja  soveltuu vain nykymuotoisen materialistisen lääketeollisuuden käytöön, mutta joka modernissa kokonaisvaltaisessa terveystietteellisessä ajattelussa on vanhentunut, yksipuolinen ja siksi siitä tulee vahingollisena luopua.

 

Antti Pietiäinen
Humanistisen, kokonaisvaltaisen terveystieteen edustaja.

Pin It on Pinterest

Share This