Koululääketiede

Lääketieteen perusteet

Lääketieteen perusteisiin kuuluu kahdeksan teoriajaksoa: anatomia ja fysiologia 1 ja 2, neurologia, tautioppi 1, 2 ja 3, psykologia ja psykiatria. Jokaiseen sisältyy kirjallinen tentti. Koko lääketieteen perusteet opintokokonaisuuden suorittaminen oikeuttaa pyydettäessä myös omaan, vain tätä kokonaisuutta koskevaan tutkintotodistukseen. Lisäksi vaaditaan Ensiapu I -kurssi.

Anatomia ja fysiologia on kahden viikonlopun kokonaisuus jossa on tarkoituksena perehtyä ihmiskehon normaaliin toimintaan. Tautioppi on kolmen viikonlopun kokonaisuus, jossa käydään läpi ensin kehon reaktioita ja toimintoja erilaisissa tilanteissa (kudosvauriot, infektiot ym.) sekä eri tautiryhmät. Osiossa käydään läpi tavallisimpia sairauksia elinryhmittäin siten, että painopiste on sairauden mekanismin ymmärtämisessä. Myös lääketieteelliset hoidot esitellään. Tautioppiin kuuluu myös oppi tautien aiheuttajista, ravitsemuksesta, ympäristömyrkyistä ja lääkeaineista.

Neurologia on yhden viikonlopun kurssi. Psykologia ja psykiatria muodostavat oman kahden viikonlopun kokonaisuuden, jona aikana esitellään psykologiaa tieteenalana ja käydään läpi sen eri tapoja hahmottaa ihmisen toimintaa. Kehityspsykologian nykykäsitys käydään läpi. Psykiatrian kurssilla puhutaan psyykkisistä sairauksista, niiden taustoista ja hoitomuodoista.

Lääketieteen perusteiden kurssien aiheet on lueteltu ohessa, ja lihavoidut kurssit ovat sellaisia, joista voi hyvin aloittaa lääketieteen perusteiden opinnot:

  • anatomia ja fysiologia 1
  • anatomia ja fysiologia 2
  • neurologia
  • psykologia
  • psykiatria
  • tautioppi 1
  • tautioppi 2
  • tautioppi 3

Kuitenkin aloittaminen miltä tahansa kurssilta on mahdollista, mutta silloin oppilaan on hyvä tietää, että kaikkea ei esim. tautiopissa ehkä ymmärrä mikäli fysiologia ei ole tuttua. Käytännössä esim. psykologiasta tai tautiopista opintonsa aloittaneet ovat kuitenkin todenneet, että tästä ei ole ollut heille mitään haittaa. Jokainen kurssi on oma itsenäinen kokonaisuutensa.

Koululääketieteen lähiopetuskursseilla tulee olla läsnä aktiivisesti ja kurssin tentti tulee suorittaa hyväksytysti, jotta kurssin suoritus kokonaisuudessaan hyväksytään.

Lääketieteen perusteiden tuntemus on luontaisterapeutille välttämätöntä ja diplomitutkinnoissamme se on mukana pakollisena osiona. Jos on riittävä lääketieteellinen pohjakoulutus ennestään, vähintään lähihoitajan tasoinen, vapautuu kokonaan näistä kursseista. Osasuorituksista voi myös vapautua osoittamalla suorittaneensa sitä vastaava koulutus. Jotta vapautuksen voi saada, pitää joko lähettää skannattu todistus sähköpostilla kairon[at]kairon.fi (huom. korvaathan [at]-merkin sähköpostiohjelmassasi @-merkillä) tai lähettää postitse oikeaksi todistettu kopio opintotodistuksesta Kaironin toimistoon, Haltilanniitty 5 A, 02200 Espoo.

Ensiapu 1 kurssin suoritus: Esim. Suomen Punainen Risti järjestää kursseja eri puolilla maata. Todistuksena ensiapu 1 -kurssin suorittamisesta Kaironille tulee toimittaa kopio EA1-kortista.

Lisätietoja

Koulutusohjelma

Tutustu koululääketieteen tarkempaan koulutusohjelmaan.

Alkavat kurssit

Seuraavat koululääketieteen alkavat kurssit ja muut tilaisuudet.

Kaikki kurssit

Tarkastele kaikkia Kaironin tarjoamia koulutusohjelmia ja kursseja.

Pin It on Pinterest

Share This